Badania i monitoring składowisk odpadów oraz wysypisk

Badania i monitoring składowisk odpadów oraz wysypisk

Zakres, czas i częstotliwość oraz sposób i warunki prowadzenia monitoringu składowiska odpadów zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów, wydanym na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Monitoring składowiska odpadów obejmuje:

 1. 1. fazę przed eksploatacyjną mającą na celu przede wszystkim określenia stanu wyjściowego - ustalenia tła,
 2. 2. fazę w eksploatacji,
 3. 3. fazę poeksploatacyjną.

 

W fazie eksploatacji i poeksploatacyjnej monitoring obejmuje kontrolę i obserwację:

 • opadu atmosferycznego,
 • poziomu wód podziemnych,
 • przepływu wód powierzchniowych
 • gazu składowiskowego,
 • jakości wód podziemnych i powierzchniowych,
 • osiadania powierzchni składowiska.

Monitoring winien być prowadzony w oparciu o projekt monitoringu, w którym określa się zakres oraz częstotliwość prowadzonych badań i pomiarów. Projekt taki musi być zgodny z ww. rozporządzeniem. Zakres parametrów wskaźnikowych oraz minimalną częstotliwość badań parametrów w poszczególnych fazach eksploatacji składowiska odpadów określa załącznik do rozporządzenia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwiększenie częstotliwości pomiarów jak również rozszerzenie zakresu prowadzonych badań jakości wody. 
Nasza Firma prowadziła badania monitoringowe na składowiskach odpadów już przed wejściem w życie rozporządzenia z 2002 r. Monitorowaliśmy składowiska dla:

 • zakładu Metsa Tissue w Konstancinie - Jeziornej,
 • miasta Poznania w Suchym Lesie,
 • gminy Pobiedziska w m. Borówko,
 • gminy Wijewo w m. Brenno.

Badania laboratoryjne na nasze zlecenie wykonują wyspecjalizowane placówki posiadające wdrożone systemy jakości.

CZY WIESZ, ŻE?

Nie wykaszaj trawników zbyt często! Wyższa trawa silniej rozwija system korzeniowy i dzięki temu potrzebuje mniej wody.