Do kiedy należy przeprowadzić analizę ryzyka dla ujęcia wody?

Właściciele ujęć wody, dla których nie ustanowiono strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej (TOP), w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (z późniejszymi zmianami), która obowiązuje od 1 stycznia 2018 r., przeprowadzą analizę ryzyka dla ujęcia wody i złożą wnioski o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej (TOB) oraz teren ochrony pośredniej (TOP), jeżeli jest to uzasadnione wynikami tej analizy.

Analiza ryzyka dla ujęcia wody ma być wykonana w terminie do końca 2020 r. Biorąc pod uwagę skomplikowanie zadania, przygotowanie niezbędnych materiałów oraz opracowanie analizy ryzyka w sposób profesjonalny i wyczerpujący jest procesem czasochłonnym sugerujemy, aby do sporządzenia analizy ryzyka przystąpić odpowiednio wcześnie, ponieważ w przypadku nieprzekazania analizy ryzyka dla ujęcia wody, wojewoda wzywa właściciela ujęcia do przekazania  analizy w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, a może się okazać, że będzie to zbyt krótki czas na wykonanie takiego opracowania.

Jeżeli z przekazanej analizy ryzyka dla ujęcia wody wynika potrzeba ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej (TOB) i teren ochrony pośredniej (TOP), wojewoda wzywa właściciela ujęcia wody do przekazania dokumentacji hydrogeologicznej lub hydrologicznej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

 

Jak często należy wykonywać analizę ryzyka dla ujęć wód?

Analiza ryzyka dla ujęć wód ma być aktualizowana nie rzadziej niż co 10 lat, a dla ujęć dostarczających wodę w ilości mniej niż 1000 m3/rok – nie rzadziej niż co 20 lat.

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokładniejszymi informacjami na temat analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych oraz naszą ofertą na przygotowanie takiej analizy tutaj

 

Dowiedz się więcej na temat analizy ryzyka dla ujęcia wody:

 

CZY WIESZ, ŻE?

Do wyprodukowania jednej opony potrzebne są 7842 litry wody