Dokumentacje hydrogeologiczne

Dokumentacje hydrogeologiczne

Opracowujemy zarówno dokumentacje hydrogeologiczne dotyczące ujęć wód podziemnych (ustalenie zasobów eksploatacyjnych, ustanawianie stref ochronnych, likwidacja ujęć), a także określające warunki hydrogeologicznych w związku z wykonywaniem odwodnień, wtłaczaniem wód do górotworu, wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, jak i opracowania regionalne, związane z dokumentowaniem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych i ustanawianiem ich obszarów ochronnych, a także zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych.

 

Dokumentacje wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami przez doświadczony zespół posiadający niezbędne uprawnienia.

 

   Opracowaliśmy blisko 1000 opracowań. Do największych z nich należą dokumentacje regionalne, tj. dokumentacje hydrogeologiczne określające warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby dyspozycyjne wód podziemnych. Możemy się pochwalić, iż wykonaliśmy aż 54 takich dokumentacji, które realizowaliśmy na terenie całej Polski. Poniżej zamieszczony został wykaz regionalnych dokumentacji hydrogeologicznych wykonanych przez nasza firmę.
 
Wykaz dokumentacji hydrogeologicznych ustalających zasoby dyspozycyjne wód podziemnych opracowanych w firmie Hydroconsult Sp. z o.o.:
 
       rok 1996:
 • Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni Regi i Przymorza
 • Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni Wieprzy i Przymorza
 • Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych podsystemu wodonośnego rejonu Śmigla woj. leszczyńskie

 

rok 1997:

 • Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych zlewni Jeziorki, Czarnej i bezpośredniej zlewni Wisły (decyzja Ministra – 14.05.1998 r.)
 • Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni Górnej Warty
 • Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych rejonu Włoszakowic podsystemu wodonośnego jezior dominicko - lgińskich

 

rok 1998:

 • Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych dla obszaru lewobrzeżnej zlewni dolna Odra woj. szczecińskie
 • Dokumentacja hydrogeologiczna dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych dla obszaru zlewni Kalicy – Tywy

 

rok 1999:

 • Dokumentacja hydrogeologiczna regionu Poznańskiego Dorzecza Warty zawierająca ocenę zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych

 

rok 2000:

 • Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych lokalnych struktur czwartorzędowych i zasad ich ochrony na obszarze Poznańskiego Dorzecza Warty (z wyłączeniem obszarów bilansowych przedstawionych w Dokumentacji hydrogeologicznej Regionu Poznańskiego Dorzecza Warty)

 

rok 2001:

 • Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych zlewni rzeki Tążyny, woj kujawsko-pomorskie (decyzja Ministra – 03.10.2001 r.)

 

rok 2003:

 • Dokumentacja hydrogeologiczna zawierająca ustalenie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, trzeciorzędowych i mezozoicznych zlewni Pilicy woj. łódzkie, mazowieckie, małopolskie, śląskie i świętokrzyskie

 

rok 2004:

 • Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych użytkowych poziomów wodonośnych piętra czwartorzędowego Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej obszaru od Wolsztyna do Kościana woj. wielkopolskie i lubuskie (decyzja Ministra - 24.03.2004 r.)

 

rok 2010:

 • Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru wysoczyzny średzko – gnieźnieńskiej woj. wielkopolskie i kujawsko – pomorskie (decyzja Ministra – 11.10.2010 r.)
 • Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Wierzycy wraz z obszarami bezpośrednich lewostronnych zlewni Wisły na odcinku od ujścia Mątawy po wodowskaz Tczew (decyzja Ministra - 3.12.2010 r.)

 

rok 2013:

 • Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Gwdy (decyzja Ministra – 4.10.2013 r.)

 

rok 2014:

 • Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych prawobrzeżnej zlewni Warty od zlewni Neru po zlewnię Meszny wraz ze zlewnią Górnej Noteci po Pakość i zlewnią Kanału Głuszyńskiego (zlewnia Zgłowiączki) woj. wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie (decyzja Ministra – 24.09.2014 r.)
 • Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Szprotawy z przyległą częścią bezpośredniej zlewni Odry w rejonie LGOM, woj. dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zlewnia Odry (decyzja Ministra – 14.01.2015 r.)

 

rok 2016:

 • Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Prosny (decyzja Ministra - 1.09.2016 r.)
 • Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru bilansowego: Zlewnia Wisły od ujścia Zgłowiączki do ujścia Brdy (bez zlewni Drwęcy i Tążyny) (decyzja Ministra - 28.09.2016 r.)
 • Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Orzyca, Omulwi i Orza (decyzja Ministra – 30.12.2016 r.)

 

rok 2017:

 • Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni prawobrzeżnej Wisły od Wieprza po Kanał Żerański (decyzja Ministra – 05.01.2017 r.)

 

rok 2018:

 • Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru bilansowego zlewni Obry i Mogilnicy (decyzja Ministra – 09.11.2018 r.)

 

rok 2019:

 • Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Skrwy Lewej i Zgłowiączki (bez rejonu wodnogospodarczego Z-19/F) (decyzja Ministra – 06.03.2019 r.)

   

 

Wykaz dokumentacji określających warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód podziemnych opracowanych przez pracowników w firmie Hydroconsult Sp. z o.o:

rok 1998:

 • Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia stref ochronnych zbiornika wód podziemnych w utworach czwartorzędowych GZWP nr 122 - Dolina Kopalna Szczecin
 • Dokumentacja warunków hydrogeologicznych GZWP nr 124 - Dolina rzeki Odry (Widuchowa - Szczecin) woj. szczecińskie

 

rok 2006:

 • Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia obszaru ochronnego GZWP subzbiornik Podlasie nr 224
 • Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód podziemnych Prodolina Toruń-Eberswalde (GZWP nr 138)

 

rok 2007:

 • Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód podziemnych Olsztyn (GZWP nr 213)

 

rok 2011:

 • Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych zbiornika wód podziemnych w utworach czwartorzędowych GZWP nr 122 Dolina Kopalna Szczecin (decyzja Ministra – 15.12.2011 r.)
 • Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia stref ochronnych zbiornika wód podziemnych w utworach czwartorzędowych GZWP nr 144 - Dolina Kopalna Wielkopolska (decyzja Ministra – 22.08.2011 r.)
 • Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 120 Zbiornik międzymorenowy Bobolice (decyzja Ministra – 22.08.2011 r.)
 • Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 126 Zbiornik Szczecinek (decyzja Ministra – 22.08.2011 r.)
 • Dodatek do dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 218 – Pradolina rzeki Supraśli (decyzja Ministra – 15.12.2011 r.)
 • Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 123 Zbiornik międzymorenowy Stargard – Goleniów (decyzja Ministra – 15.12.2011 r.)
 • Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 304 Zbiornik międzymorenowy Zbąszyn (decyzja Ministra – 30.09.2011 r.)

 

rok 2013:

 • Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 127 Subzbiornik Złotów – Piła – Strzelce Krajeńskie (decyzja Ministra – 31.03.2014 r.)
 • Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 136 Zbiornik międzymorenowy Dobiegniewo (Dobiegniew) (decyzja Ministra – 27.01.2014 r.)
 • Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 151 Zbiornik (K) Turek-Konin-Koło (decyzja Ministra – 27.01.2014 r.)
 • Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 307 Sandr Leszno (decyzja Ministra – 03.02.2014 r.)
 • Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 436 Zbiornik warstw Istebna (Ciężkowice) (decyzja Ministra – 05.02.2014 r.)
 • Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 140 Subzbiornik (Tr) Bydgoszcz [Zbiornik (K1) Bydgoszcz – ustalenie aktualne] (decyzja Ministra – 09.01.2014 r.)
 • Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 305 Zbiornik międzymorenowy Leszno (decyzja Ministra – 12.02.2014 r.)
 • Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 435 Dolina rzeki Dunajec (Zakliczyn) (decyzja Ministra – 09.01.2014 r.)
 • Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 139 Zbiornik dolina kopalna Smogulec - Margonin (decyzja Ministra – 07.04.2014 r.)

 

rok 2015:

 • Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 439 Zbiornik warstw Magura (Gorce) (decyzja Ministra – 15.02.2016 r.)
 • Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 347 Dolina rzeki Górna Wisła (decyzja Ministra – 15.01.2016 r.)
 • Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 311 Zbiornik rzeki Prosna (decyzja Ministra – 13.01.2016 r.)
 • Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych lokalnego zbiornika wód podziemnych Zbiornik warstw Godula (Beskid Śląski) – dawny Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 348 (decyzja Ministra – 12.01.2016 r.)
 • Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych lokalnego zbiornika wód podziemnych Zbiornik warstw Magura (Babia Góra) – dawny Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 445 (decyzja Ministra – 08.12.2015 r.)
 • Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 312 Zbiornik Sieradz (decyzja Ministra – 02.12.2015 r.)
 • Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 324 Dolina kopalna Kluczbork (decyzja Ministra – 09.11.2015 r.)
 • Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 135 Zbiornik Barlinek (decyzja Ministra – 30.10.2015 r.)
 • Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 309 Zbiornik międzymorenowy Smoszew – Chwaliszew - Sulmierzyce (decyzja Ministra – 07.03.2016 r.)

 

CZY WIESZ, ŻE?

Woda słodka to tylko 2,5% hydrosfery.