Dokumentacje hydrogeologiczne

Dokumentacje hydrogeologiczne

Opracowujemy zarówno dokumentacje hydrogeologiczne dotyczące ujęć wód podziemnych (ustalenie zasobów eksploatacyjnych, ustanawianie stref ochronnych, likwidacja ujęć), a także określające warunki hydrogeologicznych w związku z wykonywaniem odwodnień, wtłaczaniem wód do górotworu, wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, jak i opracowania regionalne, związane z dokumentowaniem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych i ustanawianiem ich obszarów ochronnych, a także zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych.

 

Dokumentacje wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami przez doświadczony zespół posiadający niezbędne uprawnienia.

CZY WIESZ, ŻE?

1 litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 mln litrów wody!