Hortex Holding S.A.

  • […] „…opracowanie zostało wykonane należycie, z zachowaniem warunków i terminów określonych w umowie, charakteryzuje się ono wysokim profesjonalizmem i starannością”.

Dnia 15.07.2010 r. Cały dokument znajduje się tutaj

CZY WIESZ, ŻE?

Przemysł wykorzystuje około 22% całego światowego poboru wód słodkich, jednak w krajach uprzemysłowionych stanowi to aż 59%, natomiast w krajach rozwijających się 10%.