Jakie dokumenty należy przygotować, aby przeprowadzić prawidłowo analizę ryzyka dla ujęcia wody?

Zgodnie z art. 133 ust. 3 Ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (z późniejszymi zmianami) analizę ryzyka, przeprowadzić należy w przypadku:

  • ujęć wód podziemnych - w oparciu o analizy hydrogeologiczne i dokumentację hydrogeologiczną oraz wyniki badania jakości ujmowanej wody, a także informacje o źródłach zagrożeń wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu;
  • ujęć wód powierzchniowych - w oparciu o analizy hydrologiczne i dokumentację hydrologiczną oraz wyniki badania jakości ujmowanej wody, a także informacje o źródłach zagrożeń wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu.

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokładniejszymi informacjami na temat analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych oraz naszą ofertą na przygotowanie takiej analizy tutaj

 

Dowiedz się więcej na temat analizy ryzyka dla ujęcia wody:

CZY WIESZ, ŻE?

Napełnij zamrażarkę, dzięki temu zużyjesz mniej energii do utrzymywania zimna. Mogą to być choćby butelki z wodą.