Jubileusz 25-lecia Hydroconsult Sp. z o.o. 11-13 czerwiec 2014

Pracownicy Hydroconsult Sp. z o.o. Oddziału w Poznaniu i Oddziału w Warszawie spotkali się w miejscowości Wola Kalinowska (Jura Krakowsko-Częstochowska) na obchodach rocznicy założenia firmy. W trakcie obchodów odbyło sie także szkolenie w kopalni soli w Wieliczce.

CZY WIESZ, ŻE?

Niszczenie systemów odwodnieniowych było często sposobem prowadzenia wojen. W 1455 roku Gdańszczanie, z obawy przed Krzyżakami, przebili wał przeciwpowodziowy Nogatu i zalali Żuławy Elbląskie.