Jubileusz 25-lecia Hydroconsult Sp. z o.o. 11-13 czerwiec 2014

Pracownicy Hydroconsult Sp. z o.o. Oddziału w Poznaniu i Oddziału w Warszawie spotkali się w miejscowości Wola Kalinowska (Jura Krakowsko-Częstochowska) na obchodach rocznicy założenia firmy. W trakcie obchodów odbyło sie także szkolenie w kopalni soli w Wieliczce.

CZY WIESZ, ŻE?

Na wyprodukowanie 1 tony papieru trzeba ściąć 15 drzew, a 1 drzewo produkuje rocznie tlen dla 10 osób.