Kogo i czego dotyczy przeprowadzenie analizy ryzyka dla ujęcia wody?

Kogo i czego dotyczy przeprowadzenie analizy ryzyka dla ujęcia wody?

Analiza ryzyka dla ujęcia wody obowiązkowo jest przeprowadzana przez właściciela ujęcia wody realizującego zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka nakładają na ich właścicieli przepisy Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (z późniejszymi zmianami).

Analiza ryzyka dla ujęcia wody to podstawa podjęcia decyzji o ustanowieniu strefy ochronnej ujęcia wody lub rezygnacji z niej, która dotyczy praktycznie wszystkich ujęć zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Analiza ryzyka dla ujęć wód musi być wykonywana jest dla wszystkich poniżej wymienionych ujęć nieposiadających dotąd ustanowionych terenów ochrony pośredniej (TOP).

Analizę ryzyka należy przeprowadzić dla:

  • ujęć wody dostarczających więcej niż 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób;
  • indywidualnych ujęć wody dostarczających do 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę do 50 osób, jeżeli woda jest dostarczana, jako woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w ramach działalności handlowej, usługowej, przemysłowej albo do budynków użyteczności publicznej.

 

Analiza ryzyka dla ujęcia wody przekazywana jest do właściwego miejscowo wojewody, w kompetencjach którego od początku 2018 r. należy formalne ustanowienie stref ochronnych ujęć wód z wyznaczonymi terenami ochrony pośredniej (TOP).

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokładniejszymi informacjami na temat analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych oraz naszą ofertą na przygotowanie takiej analizy tutaj

 

Dowiedz się więcej na temat analizy ryzyka dla ujęcia wody:

CZY WIESZ, ŻE?

1 litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 mln litrów wody!