Komisja Opracowań Kartograficznych (KOK) Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB wyróżniła nasze opracowania

W 2011 r. Komisja Opracowań Kartograficznych (KOK) Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB wyróżniła nasze opracowania kartograficzne pt. „Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000” Warstwa informacyjna „pierwszy poziom wodonośny – występowanie i hydrodynamika”.

Artykuł z wyróżnieniem dla aż 6 arkuszy mapy wykonanej przez naszą firmę umieszczony został w Przeglądzie Geologicznym, vol. 60, nr 4, 2012 – Arkusze:

  • Łubowo (197), Sulinowo (198), Okonek (199), Szwecja (236), Jastrowie (237) -
    „Blok pięciu arkuszy o symbolu HCONS8  został wyróżniony za wysoki poziom merytoryczny interpretacji autorskiej występowania pierwszego poziomu wodonośnego w obszarze o zróżnicowanych warunkach geomorfologiczno-hydrogeologicznych rejonu Pojezierza Południowopomorskiego”.
  • Arkusz Toporów (501) został wyróżniony za
    „wysoki poziom merytoryczny interpretacji autorskiej występowania pierwszego poziomu wodonośnego w obszarze o zróżnicowanych warunkach geomorfologiczno-hydrogeologicznych rejonu Pojezierza Lubuskiego”.

Cały artykuł znajduje się tutaj

CZY WIESZ, ŻE?

Powtórne wykorzystanie tony papieru to oszczędność 9 000 litrów wody i 492 litrów ropy.