Kto powinien opracować analizę ryzyka dla ujęć wód?

Wykonanie opracowania, jakim jest analiza ryzyka dla ujęć wód, powinno się zlecić doświadczonym hydrogeologom lub hydrologom (w zależności od typu ujęcia), którzy posiadają stosowne uprawnienia zawodowe do wykonania dokumentacji hydrogeologicznych lub hydrologicznych.

Analizę ryzyka dla ujęcia wody podziemnych opracować powinien biegły ekspert z kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem oraz wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostało mu powierzone:

Ekspert ds. hydrogeologii:

  • posiadający uprawnienia geologiczne kategorii IV lub V (konieczność analizy dokumentacji hydrogeologicznej zgodnie z wymaganiami ustawy);
  • posiadający wykształcenie wyższe z zakresu hydrogeologii lub hydrologii lub geologii lub geografii;
  • posiadający doświadczenie zawodowe zgodne z uzyskanym wykształceniem;
  • wykonał w ciągu kilku ostatnich lat (jako autor lub współautor) opracowania hydrogeologiczne zawierające modelowanie matematyczne na zbiornikach wód podziemnych w domenie oprogramowania GIS.

 

Firma Hydroconsult Sp. z o.o. zapewnia wysoki poziom merytoryczny wykonania opracowania dokumentującego strefę ochronną ujęcia (TOP) oraz przeprowadzenie analizy ryzyka dla ujęcia wód podziemnych i posiada w tym zakresie potwierdzone doświadczenie. Dla wykonania m.in. analizy ryzyka dla ujęcia wód podziemnych dysponujemy zespołem ekspertów z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi.

Nasze opracowania hydrogeologiczne spełniają wymogi formalne i wykonywane są zgodnie z zasadami sztuki hydrogeologicznej oraz z zastosowaniem najlepszych praktyk w tym zakresie.

Nie ma rozporządzenia, ani poradnika metodycznego lub instrukcji postępowania, aby uniknąć dowolności w podejściu wykonawców do przygotowania takiej analizy ryzyka i jednocześnie brak jest ustalonych jednolitych wymagań dotyczących opiniowania i przyjmowania tych opracowań. Nasza firma w wyczerpujący sposób opracowuje analizę ryzyka ujęć wód podziemnych, które nie są kwestionowane przez wojewodów.

Gwarancja poprawności opracowania analizy ryzyka dla wód podziemnych.

Nasze opracowania hydrogeologiczne spełniają wymogi formalne i wykonywane są zgodnie z zasadami sztuki hydrogeologicznej oraz z zastosowaniem najlepszych praktyk w tym zakresie. Spełniamy również wymóg jakim jest to, że analizę ryzyka dla ujęcia wody opracować powinien biegły ekspert z kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem oraz wykształceniem odpowiednim do funkcji.

Nasza firma jest współautorem wielu poradników metodycznych. Posiadamy zespół wysoko wyspecjalizowanych i doświadczonych specjalistów. Mając ponad 30-letnie doświadczenie, wysoko wykwalifikowany zespół doktorów i magistrów geologów z uprawnieniami kat. V, VII, VIII, XIII oraz blisko 1000 opracowań dla m.in. Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, Ministerstwa Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w tym Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, urzędów gmin, miejskich i gminnych zakładów wodociągowych, uczelni, firm i zakładów przemysłowych oraz osób prywatnych nasze opracowania cechują się wysokim profesjonalizmem i dokładnością w przygotowaniach.

W okresie swojej 30-letniej działalności opracowaliśmy ponad 100 dokumentacji hydrogeologicznych, w których wyznaczono strefy ochronne komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych.

Zapraszamy do współpracy!

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokładniejszymi informacjami na temat analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych oraz naszą ofertą na przygotowanie takiej analizy tutaj

 

Dowiedz się więcej na temat analizy ryzyka dla ujęcia wody:

 

CZY WIESZ, ŻE?

1 mała bateria korodując uwalnia ołów, kadm i rtęć. Jest w stanie zatruć 1m3 ziemi i 400 litrów wody.