Miejskie i gminne zakłady wodociągowe

  • […] „Praca wykonana została w terminie, zgodnie z warunkami umowy, pod względem merytorycznym właściwie i starannie”.

Dnia 18.06.2004 r. Cały dokument znajduje się tutaj

 

  • […] „Opracowanie zostało wykonane w terminie, zgodnie z warunkami umowy, pod względem merytorycznym na wysokim poziomie ze staranną grafiką i zapisem w postaci cyfrowej”.

Dnia 19.05.2008 r. Cały dokument znajduje się tutaj

 

  • […] „Dokumentacja została wykonana w terminie, zgodnie z warunkami umowy, pod względem merytorycznym właściwie i starannie”.

Dnia 19.05.2008 r. Cały dokument znajduje się tutaj

 

  • […] „...opracowania zostały wykonane zgodnie z umową, terminowo i starannie, wykazując przy tym dobrą znajomość problematyki  dokumentacyjnej w realizowanych zagadnieniach. Na ich podstawie została ustanowiona strefa ochronna ujęcia przez Dyrektora RZGW w Poznaniu”.

Dnia 19.05.2008 r. Cały dokument znajduje się tutaj

 

  • […] „Opracowanie zostało wykonane w terminie, zgodnie z warunkami umowy, pod względem merytorycznym właściwie i starannie”.

Dnia 27.05.2008 r. Cały dokument znajduje się tutaj

CZY WIESZ, ŻE?

Nieszczelna spłuczka w WC powoduje wyciek w ciągu dnia około 700 litrów, co daje rocznie 260 m3 wody.