Monitoring wód podziemnych

Monitoring wód podziemnych

Zgodnie z definicją podawaną przez słownik hydrogeologiczny monitoring wód podziemnych to "kontrolno-decyzyjny system oceny dynamiki przemian w wodach podziemnych. Polega na prowadzeniu w wybranych charakterystycznych punktach (stacjach, posterunkach, punktach obserwacyjnych) powtarzalnych pomiarów i badań stanu zwierciadła wód podziemnych oraz ich jakości, a także interpretacji wyników tych badań w aspekcie ochrony środowiska wodnego. Zadaniem monitoringu lokalnego jest rozpoznanie i śledzenie wpływu (stwierdzonych i potencjalnych) ognisk zanieczyszczeń na jakość wód podziemnych. Dla ujęć wód podziemnych ma znaczenie osłonowe".

Oferujemy swoje usługi zarówno przy projektowaniu i wykonaniu sieci monitoringowej (opracowanie niezbędnych projektów, dokumentacji, wykonanie piezometrów), jak i prowadzeniu monitoringu (pomiary głębokości do zwierciadła wody, pobór próbek wody i gruntu, a także wykonanie analiz, opracowywanie raportów i sprawozdań). Posiadamy także polowe laboratorium do analiz fizyko-chemicznych wód i ścieków firmy SLANDI, współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami w Polsce i za granicą, aby dostarczyć Państwu usługi w najwyższej jakości.

 

 

CZY WIESZ, ŻE?

Na wyprodukowanie 1 tony papieru trzeba ściąć 15 drzew, a 1 drzewo produkuje rocznie tlen dla 10 osób.