O nas

Hydroconsult Sp. z o.o. jest firmą konsultingowo-wykonawczą działającą od 1989 r. Firma posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015. Realizujemy prace badawczo-rozwojowe, dokumentacje, projekty, ekspertyzy i opracowania specjalistyczne z dziedziny hydrogeologii, geologii inżynierskiej, geofizyki, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i kartografii geologicznej na terenie całego kraju. W wykonywanych tematach szeroko wykorzystujemy techniki modelowania matematycznego, cyfrową obróbkę map i załączników graficznych wraz ze stosownym zestawieniem baz danych. Część naszych osiągnięć publikujemy w specjalistycznych wydawnictwach i czasopismach.

Dysponujemy kadrą, sprzętem terenowym i komputerowym gwarantującym prawidłowe i rzetelne wykonywanie powierzonych prac. Oprócz oprogramowania, obróbki obrazu i GIS dysponujemy własną biblioteką oprogramowania służącego do budowy modeli hydrodynamicznych i migracji zanieczyszczeń (HYDRYLIB), kompleksowej interpretacji sondowań elektrooporowych (INCEL) oraz interpretacji badań grawimetrycznych. W firmie zatrudnione jest 26 osób, w tym 3 z tytułem dr nauk przyrodniczych oraz około 10 osób współpracujących okresowo. Pracownicy firmy posiadają stosowne uprawnienia zawodowe. W zakresie prac naukowo-badawczych i rozwojowych współpracujemy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedrą Geologii i Ochrony Wód Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu.

 

Zrealizowaliśmy, między innymi:

 • 37 prac o charakterze naukowo-badawczym lub badawczo-rozwojowym,
 • 40 projektów i dokumentacji ustalających zasoby dyspozycyjne wód podziemnych,
 • 10 dokumentacji "Warunków korzystania z wód...",
 • 200 projektów i dokumentacji zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych oraz około 600 aneksów, ekspertyz dotyczących ujęć wód podziemnych
 • 117 dokumentacji hydrogeologicznych dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód podziemnych
 • 90 operatów wodnoprawnych,
 • 100 dokumentacji i opracowań geofizycznych,
 • 99 badań modelowych dla potrzeb udokumentowania
  • zasobów ujęć wód podziemnych i odwodnień budowlanych (64),
  • regionów wodnych i zlewni (35),
 • 52 projekty i dokumentacje geologiczne składowisk i wylewisk,
 • 41 badań monitoringowych składowisk i wylewisk,
 • 70 projektów i dokumentacji geologicznych dla stacji paliw,
 • 110 ocen i raportów oddziaływania na środowisko, stacji paliw, składowisk, wylewisk, złóż oraz dużych ujęć wód podziemnych,
 • 10 dokumentacji (ocen) geologiczno-inżynierskich,
 • 85 opracowań kartograficznych, w tym szczegółowe mapy geologiczne (SMGP) i hydrogeologiczne Polski (MHP) w skali 1:50 000, tj. Mapy hydrogeologiczne Polski Głównego Użytkowego Poziomu Wodonośnego (MHP GUPW), Mapy hydrogeologiczne Polski warstwa informacyjna „Pierwszy poziom wodonośny – występowanie i hydrodynamika" (MHP PPW-WH), Mapy hydrogeologiczne Polski warstwa informacyjna „Pierwszy poziom wodonośny – wrażliwość na zanieczyszczenie i jakość wód" (MHP PPW-WJ).

 

Zarząd Nazwisko telefon e-mail
Prezes Zarządu mgr Krzysztof Nowicki 22 696 66 95 knowicki:cheme:hydroconsult.pl
Wiceprezes Zarządu mgr Maria Dąbrowska 61 863 02 63 m.dabrowska:cheme:hydroconsult.pl
Wiceprezes Zarządu mgr Arkadiusz Węgrzyn 22 696 66 95 a.wegrzyn:cheme:hydroconsult.pl
Wiceprezes Zarządu mgr Piotr Filipiak 61 863 00 13 p.filipiak:cheme:hydroconsult.pl

 

Dane rejestrowe

Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy - nr KRS 0000134855

REGON 008055779
NIP 113-00-14-107
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN

 

CZY WIESZ, ŻE?

Napełnij zamrażarkę, dzięki temu zużyjesz mniej energii do utrzymywania zimna. Mogą to być choćby butelki z wodą.