O nas

Hydroconsult Sp. z o.o. jest firmą konsultingowo-wykonawczą działającą od 1989 r. Firma posiada certyfikat jakości ISO 9001: 2008. Realizujemy prace badawczo-rozwojowe, dokumentacje, projekty, ekspertyzy i opracowania specjalistyczne z dziedziny hydrogeologii, geologii inżynierskiej, geofizyki, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i kartografii geologicznej na terenie całego kraju. W wykonywanych tematach szeroko wykorzystujemy techniki modelowania matematycznego, cyfrową obróbkę map i załączników graficznych wraz ze stosownym zestawieniem baz danych. Część naszych osiągnięć publikujemy w specjalistycznych wydawnictwach i czasopismach.

Dysponujemy kadrą, sprzętem terenowym i komputerowym gwarantującym prawidłowe i rzetelne wykonywanie powierzonych prac. Oprócz oprogramowania, obróbki obrazu i GIS dysponujemy własną biblioteką oprogramowania służącego do budowy modeli hydrodynamicznych i migracji zanieczyszczeń (HYDRYLIB), kompleksowej interpretacji sondowań elektrooporowych (INCEL) oraz interpretacji badań grawimetrycznych. W firmie zatrudnione jest 26 osób, w tym 3 z tytułem dr nauk przyrodniczych oraz około 10 osób współpracujących okresowo. Pracownicy firmy posiadają stosowne uprawnienia zawodowe. W zakresie prac naukowo-badawczych i rozwojowych współpracujemy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedrą Geologii i Ochrony Wód Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu.

 

Zrealizowaliśmy, między innymi:

 • 37 prac o charakterze naukowo-badawczym lub badawczo-rozwojowym,
 • 35 projektów i dokumentacji ustalających zasoby dyspozycyjne wód podziemnych,
 • 10 dokumentacji "Warunków korzystania z wód...",
 • 180 projektów i dokumentacji zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych oraz około 600 aneksów, ekspertyz dotyczących ujęć wód podziemnych
 • 115 dokumentacji hydrogeologicznych dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód podziemnych
 • 90 operatów wodnoprawnych,
 • 90 dokumentacji i opracowań geofizycznych,
 • 85 badań modelowych dla potrzeb udokumentowania
  • zasobów ujęć wód podziemnych i odwodnień budowlanych (63),
  • regionów wodnych i zlewni (30),
 • 52 projekty i dokumentacje geologiczne składowisk i wylewisk,
 • 41 badań monitoringowych składowisk i wylewisk,
 • 70 projektów i dokumentacji geologicznych dla stacji paliw,
 • 105 ocen i raportów oddziaływania na środowisko, stacji paliw, składowisk, wylewisk, złóż oraz dużych ujęć wód podziemnych,
 • 10 dokumentacji (ocen) geologiczno-inżynierskich,
 • 75 opracowań kartograficznych, w tym szczegółowe mapy geologiczne (SMGP) i hydrogeologiczne Polski (MhP) w skali 1:50 000.

 

 

Zarząd

Prezes Zarządu
dr Stanisław Dąbrowski
tel. 61 863 00 13
e-mail: dabrowski@hydroconsult.pl
 


Vice Prezes Zarządu
mgr Krzysztof Nowicki
tel. 22 696 66 95
e-mail: knowicki@hydroconsult.pl
 
Vice Prezes Zarządu
mgr Maria Dąbrowska
tel. 61 863 02 63
e-mail: m.dabrowska@hydroconsult.pl

Vice Prezes Zarządu
mgr Arkadiusz Węgrzyn
tel. 22 696 66 95
e-mail: a.wegrzyn@hydroconsult.pl


Członek Zarządu
mgr Piotr Filipiak
tel. 61 863 00 13
e-mail: p.filipiak@hydroconsult.pl
 
 
Dane rejestrowe

Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy - nr KRS 0000134855

REGON 008055779
NIP 113-00-14-107
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN

 

CZY WIESZ, ŻE?

Na wyprodukowanie 1 tony papieru trzeba ściąć 15 drzew, a 1 drzewo produkuje rocznie tlen dla 10 osób.