Obsługa i nadzór geologiczny nad wierceniami ujęć wód podziemnych oraz otworów badawczych

Obsługa i nadzór geologiczny nad wierceniami ujęć wód podziemnych oraz otworów badawczych

W myśl art. 50 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego przy wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi (z wyjątkiem badań geofizycznych innych niż badania sejsmiczne i geofizyki wiertniczej), konieczne jest  posiadanie kwalifikacji w zawodzie geolog określone ustawą.

Wykonawca robót geologicznych ma obowiązek bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych, w tym robót geologicznych, oraz ich wyników.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą posiadającą niezbędne uprawnienia do projektowania, wykonywania i dozorowania prac i robót geologicznych związanych z wierceniami ujęć wód podziemnych. Możemy pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w wykonywaniu nadzoru geologicznego oraz współpracą z wiodącymi firmami wiertniczymi w Polsce. Nasi pracownicy są współautorami podręczników metodycznych wykonywania pompowań badawczych oraz ustalania zasobów eksploatacyjnych ujęć.

Zapewniamy profesjonalne wykonanie badań granulometrycznych gruntów.

Oferujemy zarówno obsługę wierceń i nadzór geologiczny, jak również nadzór inwestorski nad wykonywanymi pracami.

 

CZY WIESZ, ŻE?

Konflikty wodne.W ciągu ostatniego wieku podpisano ponad 200 umów międzynarodowych związanych z konfliktami o wodę. Jednocześnie ponad 300 konfliktów nie zażegnano do dziś.