Otrzymaliśmy Certyfikat Wiarygodności Biznesowej Bisnode Polska sp. z o.o.

Przyznany certyfikat o numerze D-U-N-S: 522584960 potwierdza stabilność Hydroconsult Sp. z o.o. na podstawie: 
- analizy moralności płatniczej według programu Bisnode International Payment Monitor
- analizy wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych
- największej w Polsce bazy relacyjnej powiązań korporacyjnych i osobowych. 
Wymagania programu Bisnode International Payment Monitor spełniamy już od wielu lat, czego dowodem są także certyfikaty za poprzednie lata.

CZY WIESZ, ŻE?

Woda słodka to tylko 2,5% hydrosfery.