Posiadamy Zaświadczenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) na "Pobieranie próbek wody do badań"

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie zaświadcza, że pracownicy naszej firmy ukończyli szkolenie nt. "Pobieranie próbek wody do badań", przeprowadzone przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. mazowieckiego w dniu 26 maja 2015 r.

CZY WIESZ, ŻE?

Nieszczelna spłuczka w WC powoduje wyciek w ciągu dnia około 700 litrów, co daje rocznie 260 m3 wody.