Otrzymaliśmy Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej (CWB) Bisnode Polska Sp. z o.o.

Otrzymaliśmy Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej (CWB) Bisnode Polska Sp. z o.o.

Od 2012 r. firma Hydroconsult Sp. z o.o. otrzymuje Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej.

Przyznany certyfikat o numerze D-U-N-S: 522584960 potwierdza stabilność Hydroconsult Sp. z o.o. na podstawie:

  • analizy moralności płatniczej według programu Bisnode International Payment Monitor;
  • analizy wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych;
  • największej w Polsce bazy relacyjnej powiązań korporacyjnych i osobowych.

Wymagania programu Bisnode International Payment Monitor spełniamy już od wielu lat, czego dowodem są także certyfikaty za poprzednie lata.

CZY WIESZ, ŻE?

Nieszczelna spłuczka w WC powoduje wyciek w ciągu dnia około 700 litrów, co daje rocznie 260 m3 wody.