Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
[…] „…prace zostały przyjęte komisyjnie w terminie i były wykonane zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy”.

Dnia 02.06.2003 r. Cały dokument znajduje się tutaj

[…] „…prace zostały wykonane prawidłowo i w terminie, zgodnie z przyjętymi założeniami”.

Dnia 30.01.2006 r. Cały dokument znajduje się tutaj

[…] „…prace zostały wykonane prawidłowo i w terminie, zgodnie z przyjętymi założeniami”.

Dnia 18.04.2007 r. Cały dokument znajduje się tutaj

[…] „…prace zostały wykonane prawidłowo i w terminie, zgodnie z przyjętymi założeniami”.

Dnia 23.10.2009 r. Cały dokument znajduje się tutaj

[…] „…prace zostały wykonane prawidłowo i w terminie, zgodnie z przyjętymi założeniami”.

Dnia 05.11.2010 r. Cały dokument znajduje się tutaj

 

 

W 2011 r. Komisja Opracowań Kartograficznych (KOK) Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB wyróżniła nasze opracowania kartograficzne pt. „Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000” Warstwa informacyjna „pierwszy poziom wodonośny – występowanie i hydrodynamika”.

Artykuł z wyróżnieniem dla aż 6 arkuszy mapy wykonanej przez naszą firmę umieszczony został w Przeglądzie Geologicznym, vol. 60, nr 4, 2012 – Arkusze:

  • Łubowo (197), Sulinowo (198), Okonek (199), Szwecja (236), Jastrowie (237) -
    „Blok pięciu arkuszy o symbolu HCONS8  został wyróżniony za wysoki poziom merytoryczny interpretacji autorskiej występowania pierwszego poziomu wodonośnego w obszarze o zróżnicowanych warunkach geomorfologiczno-hydrogeologicznych rejonu Pojezierza Południowopomorskiego”.
  • Arkusz Toporów (501) został wyróżniony za
    „wysoki poziom merytoryczny interpretacji autorskiej występowania pierwszego poziomu wodonośnego w obszarze o zróżnicowanych warunkach geomorfologiczno-hydrogeologicznych rejonu Pojezierza Lubuskiego”.

Cały artykuł znajduje się tutaj


[…] „…opracowania firma Hydroconsult Sp. z o.o. wykonała terminowo i bardzo rzetelnie, na wysokim poziomie merytorycznym”.

Dnia 28.03.2012 r. Cały dokument znajduje się tutaj

[…] „…opracowania firma Hydroconsult Sp. z o.o. wykonała terminowo i bardzo rzetelnie, na wysokim poziomie merytorycznym”.

Dnia 23.07.2014 r. Cały dokument znajduje się tutaj

[…] „…terminowo, rzetelnie, zgodnie z warunkami umowy”.

Dnia 06.03.2015 r. Cały dokument znajduje się tutaj

 

W 2018 r. Komisja Opracowań Geologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB wyróżniła nasze opracowanie kartograficzne pt. „Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000” Warstwa informacyjna „pierwszy poziom wodonośny – występowanie i hydrodynamika”.

Artykuł z wyróżnieniem dla arkusza mapy wykonanego przez naszą firmę umieszczony został w Przeglądzie Geologicznym, vol. 67, nr 8, 2019:

  • Arkusz Gąbin (482) został wyróżniony za
    „Wysoki poziom merytoryczny autorskiej interpretacji występowania pierwszego poziomu wodonośnego na obszarze o skomplikowanej budowie geologicznej utworów przypowierzchniowych”.

Cały artykuł znajduje się tutaj

 

CZY WIESZ, ŻE?

Powtórne wykorzystanie tony papieru to oszczędność 9 000 litrów wody i 492 litrów ropy.