Posiadamy Zaświadczenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) na "Pobieranie próbek wody do badań"

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie zaświadcza, że pracownicy naszej firmy ukończyli szkolenie nt. "Pobieranie próbek wody do badań", przeprowadzone przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. mazowieckiego w dniu 26 maja 2015 r.

CZY WIESZ, ŻE?

Powtórne wykorzystanie tony papieru to oszczędność 9 000 litrów wody i 492 litrów ropy.