Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A.

  • […] „Pracę wykonano zgodnie z zamówieniem, terminowo i starannie wykazując znajomość problematyki badawczej”.

Dnia 29.05.2008 r. Cały dokument znajduje się tutaj


  • […] „…należyte wykonanie dzieła w terminie…”.

Dnia 19.03.2013 r. Cały dokument znajduje się tutaj

CZY WIESZ, ŻE?

Nieszczelna spłuczka w WC powoduje wyciek w ciągu dnia około 700 litrów, co daje rocznie 260 m3 wody.