Publikacje książkowe

Lp. Rok Autor Temat pracy
1. 1970 Przybyłek J.
Dąbrowski S.
Pawlak W.
Instrukcja stosowania metody Theisa.
Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne w Poznaniu.
2. 1971 Przybyłek J.
Brylska E.
Dąbrowski S.
Zasady obliczeń filtracji nieustalonej według wzorów Theisa i Hantush'a.
Wydawnictwo Geologiczne Warszawa.
3. 1972 Brylska E.
Dąbrowski S.
Pleczyński J.
Przybyłek J.
Szczepański A.
Modelowanie filtracji wód podziemnych w rejonie ujęć wodnych.
Wydawnictwo Geologiczne Warszawa.
4. 1980 Dąbrowski S.
Przybyłek J.
Metodyka próbnych pompowań w dokumentowaniu ujęć wód podziemnych.
Wydawnictwo Geologiczne Warszawa.
5. 1990 Dąbrowski S Hydrogeologia i warunki ochrony wód podziemnych Wielkopolskiej Doliny Kopalnej. Publikacja CPBP04.10 nr 65.
Wydawnictwo SGGW - AR. Warszawa.
6. 2004 Dąbrowski S.
Górski J.
Przybyłek J.
Kapuściński J.
Szczepański A.
Metodyka określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych. Poradnik metodyczny.Ministerstwo Środowiska.
Warszawa.
7. 2005 Dąbrowski S.
Przybyłek J.
Metodyka próbnych pompowań w dokumentowaniu wód podziemnych. Poradnik metodyczny. Ministerstwo Środowiska.
Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań.
Warszawa.
8. 2007 Dąbrowski S.
Przybyłek J.
Górski J
Subregion środkowj Odry północnej. W: Hydrogeologia regionalna Polski, tom I - Wody słodkie,
Wydawnictwo PIG, Warszawa.
9. 2007 Dąbrowski S.
Przybyłek J.
Górski J
Subregion Warty nizinnej. W: Hydrogeologia regionalna Polski, tom I - Wody słodkie,
Wydawnictwo PIG, Warszawa.
10. 2007 Nowakowski Cz.
Nowicki Z.
Region Narwii, Pregoły i Niemna. W: Hydrogeologia regionalna Polski, tom I - Wody słodkie,
Wydawnictwo PIG, Warszawa.
11. 2009 Herbich P. Kapuściński J. Nowicki K. Prażak J. Skrzypczyk L. Metodyka wyznaczania obszarów ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych dla potrzeb planowania i gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy. Ministerstwo Środowiska. Warszawa
12. 2011

Dąbrowski S.
 Kapuściński J.
 Nowicki K. 
Przybyłek J.
Szczepański A.

Metodyka modelowania matematycznego w badaniach i obliczeniach hydrogeologicznych. Poradnik metodyczny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
13. 2012 Dąbrowski S.
Przybyłek J.
Ocena prognoz zasobów eksploatacyjnych poprzez porównanie szacunków zasobowych z wynikami długotrwałej eksploatacji wód podziemnych (studium metodyczne), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
14. 2013 Herbich P. Kapuściński J. Nowicki K. Rodzoch A. Metodyka określania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w obszarach bilansowych z uwzględnieniem potrzeb jednolitych bilansów wodnogospodarczych. Poradnik metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Borgis Wydawnictwo Medyczne. Warszawa

 

CZY WIESZ, ŻE?

Konflikty wodne.W ciągu ostatniego wieku podpisano ponad 200 umów międzynarodowych związanych z konfliktami o wodę. Jednocześnie ponad 300 konfliktów nie zażegnano do dziś.