Ujęcia i jakość wód

Lp. Rok Autor Temat pracy
1. 1983 Dąbrowski S. Określenie optymalnego wydatku studni i ujęcia wody w zależności od parametrów warstwy wodonośnej. Materiały konferencji: Problemy technologii budowy ujęć wód podziemnych i renowacji studni
Warszawa.
2. 1983 Dąbrowski S. Ocena zeskoku i sprawności technicznej studni ujęć wielootworowych na podstawie badań wzniosu zwierciadła wody. Materiały IV konferencji sozologicznej: Problemy ujmowania i ochrony wód podziemnych.
Poznań.
3. 1997 Dąbrowski S. Określenie optymalnego wydatku studni wierconych. Przegląd Geologczny Vol. 45 nr 1/str. 63 - 65.
Warszawa.
4. 2004 Dąbrowski S.
Górski J.
Rynarzewski W.
Zboralska E.
Zborowska T.
Wpływ temperatury na efektywność infiltracji ze stawów na przykładzie stawu badawczego w Czyżkówku. W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. XVIII Konferencja Krajowa PZITS.
Wyd. PZITS Poznań.
5. 2004 Dąbrowski S.
Górski J.
Skotnicki M.
Ujęcia infiltracyjne - projektowanie i eksploatacja. W: Materiały IV Konferencji naukowo - technicznej "Woda - człowiek - środowisko"
Września - Licheń.
Wyd. Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich.
6. 2005 Dąbrowski S.
Górski J.
Skotnicki M.
Dokumentowanie i ustalanie zasobów eksploatacyjnych ujęć wód W: "Woda - człowiek - środowisko" , Aktualna problematyka usług wodociagowo-kanalizacyjnych
Września - Licheń.
Wyd. Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich.
7. 2007 Dąbrowski S. Zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych. W: Wodociągi i Kanalizacje. Cz. I nr 2(36), Cz II, nr 3(36), Abrys Sp. z o.o.
Poznań.
8. 2008 Dąbrowski S.
Olejnik Z.
Janiszewska B.
Jakość wód podziemnych ujęć miasta Gniezna w trakcie wieloletnich eksploatacji. W: Zaopatrzenie w wodę, jakość, ochrona wód, XX Jubileuszowa Krajowa Konferencja tom I Str. 187 - 199 Wyd. PZ i TS Oddział Wielkopolski
Poznań - Gniezno.
9. 2010 Dąbrowski S.
Dąbrowska M.
Wykorzystanie wód podziemnych w Polsce.
Technologia wody 2/2010/04 Wyd. Seidlel-Przywecki
10. 2010 Dąbrowski S. Zanieczyszczenie komunalnego ujęcia wód podziemnych Tursko A dla miasta Pleszewa. W:Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej. Materiały XVIII sympozjum. PZJ i TS Oddz. w Częstochowie.
Częstochowa
11. 2010 Dąbrowski S. Janiszewska B. Likwidacja skażenia i zanieczyszczenia komunalnego ujęcia wód podziemnych Tursko A dla m. Pleszewa. W: Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej. Materiały XVIII sympozjum., PZJ i TS w Częstochowie.
Częstochowa
12. 2010 Przybyłek J. Dąbrowski S. Zasilanie zbiornika rekreacyjnego Piaski-Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim z ujęcia sztucznej wody gruntowej (koncepcja i realizacja): W:Woda-człowiek-środowisko, Aktualna problematyka usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Wyd. Forum Dyskusyjne Wodociągów Polski.
Września-Licheń
13. 2014

Dąbrowski S. Matusiak M.     Olejnik Z.

Ocena skuteczności ochrony ujęcia poprzez ustanowienie strefy ochronnej na przykładzie ujęcia komunalnego m. Góra. W: Aktualne zagrożenia wód podziemnych. Monografia str. 87-94. PZJ i TS w Częstochowie, Koło PZJ i TS przy Wodociągach Częstochowskich S.A. Częstochowa
14. 2014 Dąbrowski S. Matusiak M.    Olejnik Z. Ocena skuteczności ochrony ujęcia poprzez ustanowienie strefy ochronnej na przykładzie ujęcia komunalnego m. Góra. Technologia wody nr 6/2014 Wyd. Seidel Przywecki Sp. z o.o.
15. 2014 Dąbrowski S. Matusiak M. Dąbrowska M. Porównanie szacunków zasobowych z wynikami długotrwałej eksploatacji ujęcia Kalisz - Lis dla miasta Kalisza. W: Materiały XII Krajowej Konferencji Naukowo - Technicznej "Człowiek-Woda-Środowisko". Września - Licheń Wyd. Forum dyskusyjne wodociągów polskich

 

CZY WIESZ, ŻE?

Energetyka wodna w 2012 roku dostarczyła łącznie 3673 TWh energii elektrycznej, co stanowi 16% całkowitej produkcji energii na świecie.