Geologia czwartorzędu

Lp. Rok Autor Temat pracy
1. 1975 Dąbrowski S.
Szynalski M.
O kopalnej pradolinie w Wielkopolsce.
Przegląd Geologiczny nr 5.
2. 1982 Lindner R.
Lamparski Zb.
Dąbrowski S.
River valleys of the Mazowiam Interglacjal in eastern Central Europe. Acta Geologica Polonica. Vol. 32 nr 3 - 4.
Warszawa.
3. 1985 Dąbrowski S. Dolina kopalna z interglacjału mazowieckiego w Wielkopolsce środkowej. Biuletyn Instytutu Geologicznego 348.
Z badań czwartorzędu w Polsce.
4. 1991 Dąbrowski S. Rozwój doliny Prosny w plejstocenie. Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Geografia 50. Wydawnictwo Naukowe UAM.
Poznań.
5. 1991 Dąbrowski S.
Olejnik Z.
Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000
Nr 354 arkusz CHODZIEŻ Godło N-33-118-B
forma cyfrowa, wydruk ploterowy
Wyd.Państwowy Instytut Geologiczny
6. 1991 Dąbrowski S.
Filipiak P.
Olejnik Z.
Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000
Nr 355 arkusz MARGONIN Godło N-33-119-A
forma cyfrowa, wydruk ploterowy
Wyd.Państwowy Instytut Geologiczny

 

CZY WIESZ, ŻE?

Nieszczelna spłuczka w WC powoduje wyciek w ciągu dnia około 700 litrów, co daje rocznie 260 m3 wody.