Ochrona wód i środowiska

Lp. Rok Autor Temat pracy
1. 1993 Balcerkiewicz Z.
Dąbrowski S.
Trzeciakowska M.
Problematyka hydrogeologiczna wyznaczania stref ochronnych ujęć wód podziemnych. Materiały IV konferencji sozologicznej: Problemy ujmowania i ochrony wód podziemnych.
Poznań.
2. 1994 Dąbrowski S. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń ze składowisk komunalnych i przemysłowych w rejonie Nowej Sarzyny woj. Rzeszowskie. Materiały konferencji: "Woda dla rolnictwa", temat: Zanieczyszczenie wód podziemnych, gruntowych i gruntów.
Tuczno.
3. 2011 Dąbrowski S.
Zachaś J.
Warunki hydrogeologiczne w rejonie złoża borowiny Kołobrzeg I i wpływ projektowanego zagospodarowania na ich zmiany. W:Kopaliny lecznicze w polskich uzdrowiskach.
Kołobrzeg. Wydawnictwo Reda K. Ratajczyk

 

CZY WIESZ, ŻE?

Zbieraj deszczówkę i wykorzystuj ją do podlewania ogrodu!