Raporty i oceny oddziaływania na środowisko

CZY WIESZ, ŻE?

Do wyprodukowania jednej opony potrzebne są 7842 litry wody