Strefy ochronne ujęć wód podziemnych

Strefy ochronne ujęć wód podziemnych

Nasza firma w okresie swej 30-letniej działalności opracowała ponad 100 dokumentacji hydrogeologicznych, w których wyznaczono obszary ochronne ujęć komunalnych i przemysłowych. W ostatnim okresie opracowaliśmy dokumentacje hydrogeologiczne i redagowaliśmy wnioski o ustanowienie strefy ochronnej dla dużych ujęć miejskich: Warszawy, Gniezna, Poznania, Śremu, Nakła nad Notecią, Gostynia, Kalisza, Pleszewa oraz Koła. Powszechnie przy wyznaczaniu strefy ochronnej wykorzystujemy badania modelowe, co pozwala racjonalnie określać tereny ochronne.

Opracowania nasze cechuje wysoka jakość merytoryczna zgodna z obowiązującymi przepisami, jak również estetyczna uzyskiwana poprzez cyfrowe wydruki map problemowych.

Posiadamy duże doświadczenie w rozwiązywaniu nietypowych problemów hydrogeologicznych występujących przy wyznaczaniu stref ochronnych.

Służymy Państwu radą i wieloletnim doświadczeniem. 

 

Zgodnie z art. 120 i 121 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (z późniejszymi zmianami) istnieje potrzeba ustanawiania stref ochronnych ujęć wody. Strefy ochronne ustanawia się dla ujęć wody w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, a także ochrony zasobów wodnych. Strefę ochronną stanowi obszar, na którym obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wód.

Strefa ochronna obejmuje:

  • wyłącznie teren ochrony bezpośredniej,
  • teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej.

 

Kto ustanawia strefy ochronne ujęć wody?

Strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej (TOB) ustanawia właściwy organ Wód Polskich w drodze decyzji, natomiast Strefę ochronną obejmującą teren ochrony bezpośredniej (TOB) i teren ochrony pośredniej (TOP) – wojewoda w drodze aktu prawa miejscowego.

Ważne! Właściciele ujęć wody, dla których nie ustanowiono strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej (TOP), w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ww. Ustawy Prawo wodne (ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.) przeprowadzą analizę ryzyka dla ujęcia wody i złożą wnioski o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej (TOB) oraz teren ochrony pośredniej (TOP), jeżeli jest to uzasadnione wynikami tej analizy.

Zachęcamy do zapoznania się z dokładniejszymi informacjami na temat analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych oraz naszą ofertą na przygotowanie takiej analizy tutaj

 

Dowiedz się więcej na temat analizy ryzyka dla ujęcia wody:

 

CZY WIESZ, ŻE?

Bierz prysznic zamiast kąpieli! Zakręcaj wodę w trakcie namydlania a zaoszczędzisz do 50 litrów!