Urzędy gmin

  • […] „…opracowania zostały wykonane poprawnie merytorycznie, z zachowaniem warunków i terminów określonych w umowie, oraz z należytą starannością”.

Dnia 10.02.2011 r. Cały dokument znajduje się tutaj

 

 

 

CZY WIESZ, ŻE?

Przemysł wykorzystuje około 22% całego światowego poboru wód słodkich, jednak w krajach uprzemysłowionych stanowi to aż 59%, natomiast w krajach rozwijających się 10%.