Woda a życie na Ziemi

Ponad 60% ciała człowieka to woda! Stanowi ona 83% naszego mózgu i aż 90% naszej krwi. Mówiąc o wodzie na Ziemi myślimy najczęściej o morzu, oceanie czy o letnich opadach deszczu. Wydaje się że wody na naszej planecie jest bardzo dużo, ale jedynie 2,5% to woda słodka – reszta to wody słone. Skąd więc brać słodką wodę do zaopatrzenia zaludnionych obszarów, rolnictwa, czy przemysłu? Najprostsza odpowiedź brzmiałaby – z rzek i jezior. Stanowią one jednak jedynie 1 % zasobów wody słodkiej. Jakie jest więc podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę pitną i dla przemysłu? Na te i inne pytania odpowiedzą pracownicy firmy Hydroconsult Sp. z o.o. Jesteśmy specjalistami z zakresu hydrogeologii, gospodarki wodnej i ochrony środowiska.

CZY WIESZ, ŻE?

Nieszczelna spłuczka w WC powoduje wyciek w ciągu dnia około 700 litrów, co daje rocznie 260 m3 wody.