Woda z wodociągów podlega regularnym i szczegółowym kontrolom

Woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, jeśli spełnia określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia wymagania. 

Jakość jest analizowana osobno dla każdego wodociągu, a przekroczenie parametrów wymaga każdorazowo oszacowania ryzyka potencjalnych zagrożeń dla zdrowia konsumentów.

Jeżeli z badania wynika niezgodność jakości wody z wymaganiami wyżej wymienionego rozporządzenia, Państwowa Inspekcja Sanitarna może dopuścić wodę warunkowo (na przykład po jej przegotowaniu). 

Przekroczenia dozwolonych norm substancji nie mogą zdarzać się często, bo każdy zakład wodociągowy może uzyskać ich ograniczoną ilość, a o każdym powinien informować odbiorców. Jeśli woda stanowi zagrożenie dla zdrowia, Sanepid może wstrzymać jej dostawy.

Jeśli nie jesteś pewien jakości swojej wody — możesz zlecić nam jej przebadanie.

CZY WIESZ, ŻE?

Napełnij zamrażarkę, dzięki temu zużyjesz mniej energii do utrzymywania zimna. Mogą to być choćby butelki z wodą.