Zarządzanie projektami w oparciu o PRINCE2

Metodyka zarządzania PRINCE2 jest przydatna do zarządzania i sterowania złożonymi merytorycznie i strukturalnie projektami wszelkiego rodzaju i różnej wielkości.

CZY WIESZ, ŻE?

Nieszczelna spłuczka w WC powoduje wyciek w ciągu dnia około 700 litrów, co daje rocznie 260 m3 wody.