Zarządzanie projektami w oparciu o PRINCE2

Metodyka zarządzania PRINCE2 jest przydatna do zarządzania i sterowania złożonymi merytorycznie i strukturalnie projektami wszelkiego rodzaju i różnej wielkości.

CZY WIESZ, ŻE?

1 mała bateria korodując uwalnia ołów, kadm i rtęć. Jest w stanie zatruć 1m3 ziemi i 400 litrów wody.