Zarządzanie projektami w oparciu o PRINCE2

Metodyka zarządzania PRINCE2 jest przydatna do zarządzania i sterowania złożonymi merytorycznie i strukturalnie projektami wszelkiego rodzaju i różnej wielkości.

CZY WIESZ, ŻE?

Woda słodka to tylko 2,5% hydrosfery.