Zmiana terminu wykonania analizy ryzyka dla ujęcia wody

W czasie pandemii COVID-19

nastąpiła zmiana terminu wykonania analizy ryzyka dla ujęcia wody!


Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2h (Dz.U. 2020 poz. 875) zmienia ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

 

W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695 i 782) wprowadzono następujące zmiany:

w art.551. ust. 2. otrzymuje brzmienie:

2. Właściciele ujęć wody, dla których nie ustanowiono strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej na podstawie art. 58 ust.1 ustawy uchylanej w art.573, w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy przeprowadzą analizę ryzyka, o której mowa w art.133 ust.3, i złożą wnioski o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej, jeżeli jest to uzasadnione wynikami tej analizy.

 

Właściciele ujęć wody, dla których nie ustanowiono strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej (TOP), w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.), przeprowadzą analizę ryzyka dla ujęcia wody i złożą wnioski o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej (TOB) oraz teren ochrony pośredniej (TOP), jeżeli jest to uzasadnione wynikami tej analizy.

Analiza ryzyka dla ujęcia wody ma być wykonana w terminie do końca 2022 r.

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokładniejszymi informacjami na temat analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych oraz naszą ofertą na przygotowanie takiej analizy tutaj

 

Dowiedz się więcej na temat analizy ryzyka dla ujęcia wody:

CZY WIESZ, ŻE?

Powtórne wykorzystanie tony papieru to oszczędność 9 000 litrów wody i 492 litrów ropy.