WITAMY na stronie Hydroconsult Sp. z o.o.

WITAMY na stronie Hydroconsult Sp. z o.o.

Jesteśmy firmą hydrogelogiczną, która już od 30 lat profesjonalnie świadczy usługi hydrogeologiczne. Hydrogeologia to nasza pasja i w oparciu o nią profesjonalne realizujemy prace badawczo-rozwojowe, dokumentacje, projekty, ekspertyzy i opracowania specjalistyczne z dziedziny hydrogeologii, geologii inżynierskiej, geofizyki, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i kartografii geologicznej na terenie całego kraju. W wykonywanych tematach szeroko wykorzystujemy techniki modelowania matematycznego, cyfrową obróbkę map i załączników graficznych wraz ze stosownym zestawieniem baz danych. Nasze publikacje książkowe i prasowe dowodzą, że hydrogeologia jest dziedziną w której odnajdujemy się bez przeszkód. Część naszych osiągnięć publikujemy w specjalistycznych wydawnictwach i czasopismach, aby te mogły posłużyć za wzór dla przyszłych i obecnych hydrogeologów.

Dysponujemy kadrą doświadczonych i wybitnie wykształconych hydrogeologów. Profesjonalny sprzęt, gwarantuje prawidłowe i rzetelne wykonywanie powierzonych nam prac. Oprócz oprogramowania, obróbki obrazu i GIS dysponujemy własną biblioteką oprogramowania służącego do budowy modeli hydrodynamicznych i migracji zanieczyszczeń (HYDRYLIB), kompleksowej interpretacji sondowań elektrooporowych (INCEL) oraz interpretacji badań grawimetrycznych. W firmie zatrudnione jest 26 osób, w tym 3 z tytułem dr nauk przyrodniczych oraz około 10 osób współpracujących okresowo. Kładziemy szczególny nacisk na ponadprzeciętne umiejętności naszych Hydrogeologów. Nasi pracownicy posiadają wszystkie wymagane uprawnienia zawodowe. W pracach naukowo-badawczych i rozwojowych współpracujemy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedrą Geologii i Ochrony Wód Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu.

Nasze biura znajdują się w Warszawie i Poznaniu. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i podjęcia konsultacji z naszymi Hydrogeologami.

Zapraszamy, do zapoznania się z pełną ofertą naszej firmy.

NASI KLIENCI

Partner 1
Partner 2
Partner 3
Partner 4
Partner 5
Partner 6
Partner 7
Partner 8
Partner 9
Partner 10
Partner 11

CZY WIESZ, ŻE?

Niszczenie systemów odwodnieniowych było często sposobem prowadzenia wojen. W 1455 roku Gdańszczanie, z obawy przed Krzyżakami, przebili wał przeciwpowodziowy Nogatu i zalali Żuławy Elbląskie.