WITAMY na stronie Hydroconsult Sp. z o.o.

Realizujemy prace badawczo-rozwojowe, dokumentacje, projekty, ekspertyzy i opracowania specjalistyczne z dziedziny hydrogeologii, geologii inżynierskiej, geofizyki, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i kartografii geologicznej na terenie całego kraju. W wykonywanych tematach szeroko wykorzystujemy techniki modelowania matematycznego, cyfrową obróbkę map i załączników graficznych wraz ze stosownym zestawieniem baz danych. Część naszych osiągnięć publikujemy w specjalistycznych wydawnictwach i czasopismach.

Dysponujemy kadrą, sprzętem terenowym i komputerowym gwarantującym prawidłowe i rzetelne wykonywanie powierzonych prac. Oprócz oprogramowania, obróbki obrazu i GIS dysponujemy własną biblioteką oprogramowania służącego do budowy modeli hydrodynamicznych i migracji zanieczyszczeń (HYDRYLIB), kompleksowej interpretacji sondowań elektrooporowych (INCEL) oraz interpretacji badań grawimetrycznych. W firmie zatrudnione jest 26 osób, w tym 3 z tytułem dr nauk przyrodniczych oraz około 10 osób współpracujących okresowo. Pracownicy firmy posiadają stosowne uprawnienia zawodowe. W zakresie prac naukowo-badawczych i rozwojowych współpracujemy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedrą Geologii i Ochrony Wód Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu.

Zapraszamy, do zapoznania się z pełną ofertą naszej firmy.

NASZE PUBLIKACJE

NASI KLIENCI

CZY WIESZ, ŻE?

Konflikty wodne.W ciągu ostatniego wieku podpisano ponad 200 umów międzynarodowych związanych z konfliktami o wodę. Jednocześnie ponad 300 konfliktów nie zażegnano do dziś.